Tai Chi Logo

Tai Chi Chuan    Chi Kung    Program    ITCCA    Kontakt  
tai chi chuanformaunutrašnji principipushing hands

 

Unutrašnji principi

Pošto se savladaju osnovni pokreti, počinje se sa izučavanjem unutrašnjih principa koji nam otkrivaju spiralnu strukturu forme. Sa svakim unutrašnjim principom postaju nam jasniji unutrašnji mehanizmi funkcionisanja tela i uma. Opuštenost i smirenost se prirodni produbljuju. Šest osnovnih unutrašnjih formi su jin jang forma, ći forma, centralni pokret, spirala u nogama, spirala u vratu i unutrašnje disanje.