Tai Chi Logo

Tai Chi Chuan    Chi Kung    Program    ITCCA    Kontakt  
tai chi chuanformaunutrašnji principipushing hands

 

Forma

Tai-đi forma je skup povezanih tehnika i pokreta koji aktiviraju energetske meridijane pod uslovom da se izvode korektno.Tai đi forma predstavlja najviši nivo unutrašnjeg ći kunga. Osnovne tehnike unutar nje nam omogućavaju da iskusimo unutrašnju energiju na direktan i jasan način. Testiranjem sopstvenog tela možemo osetiti da li nam je energija blokirana ili raspršena. Svi pokreti unutrašnjeg tai đi ćuana prate principe jin janga, ujedinjuju pokrete uma i tela što pokreće energiju i uspostavlja harmoniju unutrašnjih organa.