Tai Chi Logo

Tai Chi Chuan    Chi Kung    Program    ITCCA    Kontakt  
tai chi chuanformaunutrašnji principipushing hands

 

Tai chi chuan (tai đi ćuan)

- Sledeći probni čas
     Sreda 11.04.2018 u 20.00  

- Nov početni kurs
     od Srede 18.04.2018 od 19.00 - 20.15

Program se sastoji od osam časova na kojima se izučavaju osnovi originalnog jang stila tai chi chuan-a onako kako se prenosi unutar ITCCA (International Tai Chi Chuan Association). ITCCA je pod vođstvom Majstora Chu King Hunga, koji je zajedno sa svojim učiteljem Yang Shou Chungom osnovao ovo udruženje kako bi očuvao sistem prenošenja viševekovnog znanje porodice Jang.

 

  

Ovde se možete prijaviti za program i dobiti dodatne informacije